Historie Podcasts

Hvad er et repræsentativt demokrati?

Hvad er et repræsentativt demokrati?

Et repræsentativt demokrati er et system, hvor borgere i et land stemmer for regeringsrepræsentanter til at håndtere lovgivning og regere landet på deres vegne. Det er det modsatte af direkte demokrati, hvor offentligheden får stemme om love, der skal vedtages, og andre spørgsmål; og autokrati, hvor en diktator har absolut magt, og folket ikke siger noget om, hvordan et land styres.

Hvordan fungerer et repræsentativt demokrati?

U.S., Storbritannien og Indien er alle eksempler på repræsentative demokratier (og mange andre lande over hele verden følger denne model.) De fleste repræsentative demokratier har valg til flere partier. Magtrepræsentanterne i et liberalt repræsentativt demokrati skal afvejes, hvorfor de fleste af dem har en eller anden form for foranstaltning på plads:

  • En forfatning, der specificerer, hvor meget magtrepræsentanter kan kræve
  • En uafhængig retsvæsen, såsom en højesteret eller en forfatningsdomstol, med myndighed til at erklære noget, som den repræsentative regering beslutter at være forfatningsmæssig.
  • Et "øverste hus" som det britiske hus af herrer eller det canadiske senat.