Krige

Hvad var Tonkins Golf-opløsning?

Hvad var Tonkins Golf-opløsning?

Tonkin-bugten blev forårsaget af angrebet på to amerikanske ødelæggere i august 1964, men endte med at det blev øjeblikket af eskalering af amerikansk engagement i Vietnamkrigen. Præsident Johnson bad kongres om tilladelse til at øge tilstedeværelsen af ​​det amerikanske militær i IndoChina, og den 7. august 1964 vedtog kongressen Golfen af ​​Tonkin-resolutionen.

Hvad var vigtigheden af ​​Golfen af ​​Tonkin-resolutionen?

Opløsningen i Tonkinbugten bemyndigede præsident Johnson til ikke kun at sende militære styrker til Tonkinbugten, men det gav ham fri regeringsperiode til at træffe de foranstaltninger, som han anså for nødvendige for at forsøge at fremme international sikkerhed og fred i Sydøstasien. Opløsningen gav også juridiske grunde til både Johnson og Nixon for at retsforfølge Vietnamkrigen. På grund af den offentlige modstand mod Vietnam-krigen ophævede Kongressen Tonkin-bugten i januar 1971.