Historie Podcasts

Hvem er Parlamentets taler?

Hvem er Parlamentets taler?

Taleren for det amerikanske repræsentantshus er kammerets præsiderende officer og er en stilling, der er blevet udfyldt siden 1789, da den amerikanske forfatning specificerede, at huset skulle vælge en højttaler. Taleren behøver ikke at være husrepræsentant, men alle tidligere talere er valgt til medlemmer af Kongressen.

Roller

Parlamentets taler er anden på række efter rækkefølge, hvis der skulle ske noget med præsidenten efter næstformanden. Taleren udfylder en lederrolle og er nødt til at arbejde aktivt for at fastlægge den lovgivningsmæssige dagsorden for majoritetspartiet. Taleren udfører også proceduremæssige og administrative funktioner, der repræsenterer hans / hendes kongresdistrikt.

Valg af højttaleren

På den første dag i hver nye kongres eller efter den forrige taleres død eller fratræden skal Representantenes hus vælge en ny taler. Der er normalt to nomineringer, en fra hvert stort parti. For at blive valgt skal en taler vinde størstedelen af ​​stemmerne.