Historie Podcasts

Hvad var Atlanterhavscharteret?

Hvad var Atlanterhavscharteret?

Atlantic Charter var en fælles erklæring frigivet af De Forenede Stater og Storbritannien den 14. august 1941 efter et møde af Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt i Newfoundland. Chartret indeholdt en erklæring om de mål, Storbritannien og USA havde for verden efter 2. verdenskrig.

Ideelle mål for krigen

Atlanterhavspagten var en meget vigtig erklæring, da alle de allierede efter krigen var enige om at overholde det i erklæringen fra De Forenede Nationer. Deres ideelle mål omfattede, at ingen territoriale ændringer skulle foretages mod lokalbefolkningens vilje, at de frataget selvstyre skulle få det tilbage, at handelsrestriktioner skulle reduceres, bedre globalt socialt og økonomisk samarbejde, havfriheden, opgivelse af vold som en løsning og afvæbning af aggressorer.

Dette charter inspirerede mange på hinanden følgende internationale aftaler og tilskrives den nuværende uafhængighed af mange europæiske kolonier.

Andre formål med mødet

Selvom hovedformålet med mødet mellem Churchill og Roosevelt var at udarbejde Atlanterhavscharterne, mødtes de også for at forsøge at nå andre mål. Winston Churchill følte, at de allierede virkelig havde brug for Amerika for at deltage i krigen og hjælpe dem. Roosevelt håbede, at han gennem mødet kunne svinge den amerikanske opinion for at overbevise dem om, at Amerika har brug for at deltage i krigen, men offentligheden forblev imod enhver krigsindsats indtil Pearl Harbor. Roosevelt havde også håbet, at han kunne få en offentlig bekræftelse fra den britiske regering om, at de ikke var involveret i nogen hemmelige territoriale traktater.