Ordbøger

Cowboy

Cowboy

En mand ansat til at besætte, drive og pleje kvæg. Hans opgaver udføres normalt på hesteryg.