Ordbøger

Imperialisme

Imperialisme

Imperialisme er, når et land overtager nye lande eller lande og gør dem underlagt deres styre.