Ordbøger

Protestantiske

Protestantiske

Et medlem af en vestlig kristen kirke, hvis tro og praksis er baseret på reformationens principper, især i accept af Bibelen som den eneste kilde til åbenbaring.